قوانین


تیم پشتیبانی هفت‌سنگ آماده است تا در طول شبانه‌روز به سوالات مشترکان پاسخ داده و نواقص احتمالی را رفع نماید. راه‌های تماس با ما به شرح ذیل است:

ایمیل پشتیبانی:

info@hamrahsabz.com